stem
banner
portfolio

Unge i København


Der er på nuværende tidspunkt massevis af unge engageret i diverse tankevækkende aktiviteter. Der er dog flere og flere socialt udsatte unge, som engagerer sig mindre og mindre i formelige aktiviteter til fordel for de ugavnlige aktiviteter. Passivitet hos unge i Danmark skal ikke længere være en attraktiv mulighed for unge. Der skal derimod skabes entusiasme omkring idéen om, at engagere sig i blandt andre samfundsrelevante emner.

Der skal større fokus på socialt udsatte unge således, at de ikke kun opfordres til at værne om deres fremtid, men at de også udfordres til at forbedre deres sociale og faglige tilstand. I takt med, at de atletiske, rytmiske og politiske aktive skal opmuntres til at fortsætte med den positive dannelse, skal vi have de socialt udsatte unge med på vognen.

For begge parter er der behov for såkaldte idéhuse, hvor de unge har mulighed for at møde andre unge, få vejledning, støtte og hjælp til at realisere deres kreative idéer. Her komme også idrætten i min dagsorden. Jeg vil arbejde for, at der bliver indført en uges skoleolympiade, hvor samtlige skoleelever deltager. Tanken bag dette er, at de mange idrætstimer på elevernes skemaer skal udnyttes således, at de ung får mest muligt ud af idrætsundervisningen, samt at øge elevernes interesse for idræt på skolerne, og yderligere at motivere de unge og deres forældre til at tage idrætsundervisningen seriøst. Jeg vil arbejde for, at der skabes bredere rammer for dyrkelse af uorganiseret sports for unge. Jeg vil arbejde for flere unge-legepladser, på uudnyttet faciliteter.

Tilbage