stem
banner
portfolio

Folkeskole med ambitioner


Vi alle skal kunne uddanne vores børn og tvangsspredning af børn er ikke løsning på manglende faglighed. Som bekendt har alle forældre ambitioner for deres børn. Disse ambitioner skal imødekommes og respekteres således, at det er børnene der i sidste ende opnår den størst mulige individuel og samfundsmæssig gevinst. Derfor skal der ikke være uoverensstemmelse mellem at have ambitioner på sine børns vegne og det at vælge folkeskolen. At have børn i folkeskolen, skal tage sit udgangspunkt i øget komplimenterende samarbejde mellem skole, forældre og elever.

Dialog for en stærk folkeskole:
Situationen på folkeskolen er nu den, at de ressourcestærke forældre mere og mere fjerner deres børn fra de danske folkeskoler når de er utilfredse. Dette skyldes særdeles, at de ressourcestærke forældre, ikke føler, at deres ambitioner er velmødt. Denne utilfredshed skal mødes med respekt og i dialog. Folkeskolen har brug for de ressource stærk derfor de skal støttes i at beholde deres børn i folkeskolen. Tvangsspredning af børn er ikke løsning på manglende faglighed. Udover et barns egen kapacitet til indlæring så er det i højere grad det der læres fra skolen og den støtte der ydes i hjemmet. Derfor hvis faglighed skal styrkes blandt børn i visse skoler, kraves det at fokusen rettes mod forældre coaching, vedvarende kompetenceudvikling af lærer og øge normering til medarbejder der kan bestå med opbakning af de svære elever.

Forældre coaching:
Fokus skal rettes til forældrene, som grundet deres manglende kapacitet har svært ved at bistå deres børn med lektiehjælp. De gennem coaching skal opmuntres til, at være åbne om, at en ordning, hvor honorarlønnede frivillige kommer udefra for at hjælpe børnene til at forbedre deres faglige kundskaber i særdeleshed læsning, som et sidestykke til lektiehjælpen, som hovedsagligt hjælper børnene med bestemte lektier. Det handler om, at møde børnene hvor de er. Dette er vigtigt for især børn i mellemtrin klasserne, dvs. fra 4.-6. klasse, da det hastige krav til faglige udvikling i den periode kræver alle støtte der kan styrke deres faglige niveau..

Der skal ikke være forskel på, at gå på offentlig skole på eksempelvis Østerbro eller Nørrebro. Folkeskolerne skal med forældrenes hjælp op på et niveau, hvor det godt kan betale sig at sætte sit barn i en hvilken som helst folkeskole, om enten det er på Nørrebro eller på Østerbro.

Støtte til lærer:
Jeg vil arbejde for en gensidig kommunikation mellem lærere og forældre, lærere og elever. I hjemmet skal det faglige budskab fra forældre til børn være det samme positive budskab som fra lærer til elev. Børnene skal ikke være i tvivl om, at de udfordres, samt får massiv opbakning til, at de får den bedst mulige start på deres dannelse og uddannelse.

Tilbage