stem
banner
portfolio

Kandidaten Lartey


Jeg har boet i Danmark i mere end halvdelen af min liv, siden 1981, hvor jeg ankom fra Ghana. Jeg er uddannet landmand med praktisk erfaring fra landbrugsejendomme i Havnstrup ved Herning, Assens på Fyn og Kalundborg på Sjælland. Den teoretiske landmandsuddannelse, samt teknikuddannelse, blev udført i Odense på Fyn. Siden 1987 har jeg været ansat på Det Biovidenskabelige Fakultet (KU). Sideløbende har jeg taget uddannelser som cand.oecon.agro (1999) og forsker (2003).

Jeg er gift med Nina og har 3 børn på henholdsvis 23, 12 og 7 år.
Jeg har været aktiv medlem af Det Radikale Venstre siden 2005, hvor jeg har haft tillidsposter som medlem af Hovedstads forretningsudvalg (2005) og medlem af Landshovedbestyrelsen (2006). Pt. er jeg medlem af Hovedstadsbestyrelsen. Jeg har også været valgtilforordnet og er aktiv i en af Det Radikale Venstres valgbestyrer på Østerbro.

Mit politiske engagement og min indsigt kommer fra min position som formand for skolebestyrelsen på Kildevældsskolen, medlem af Skole og Samfund bestyrelsen i København, medlem af fællesrådet for folkeskolen i København samt medlem af Lokaludvalg på Østerbro, hvor jeg er formand for fagudvalget Børn og Unge.

Når jeg springer ud som Radikale Borgerrepræsentations (BR)-kandidat i 2009, skyldes det primært mit engagement i skoleforhold for børn og unge i København. Jeg mener København, og dermed Danmark, har en god og velfungerende folkeskole. Jeg mener at folkeskolen er et bærende element i dannelse og uddannelse af børn og unge i et dynamisk samfund som vores. Jeg vil arbejde for et stærk samarbejder mellem lærer, forældre, skole og elever. Jeg vil arbejde for et stort samspil mellem forvaltningerne børn og ungdom, kultur og fritid, social og beskæftigelse til gavn for børn og unge i København. Forældre i København skal ikke vælge private skoler som protest mod folkeskolen, blot fordi folkeskolen ikke lever op til borgernes forventninger.

Derfor mener jeg at BR skal reevaluer omkostningsbesparelses tankegangen, der præger alle BR's forvaltninger, ikke mindst på børn- og ungeområderne. Vi skal orientere os mod investeringer. Indlæring støttes ved skabelse af inspirerende undervisnings- og aktivitetsmiljø for både elever og lærere. Derfor skal skolebygninger og -gårde renoveres med de nødvendige fysiske- og hygiejnefaciliteter, som tætte vinduer, klasserumsfaciliteter og toilet forhold. Sport, idræt, musik, håndarbejde og andre kreativ fag skal udvides på skolerne, til gavn for skoletid samt kultur og fritid. Disse faciliteter giver muligheder for varierende undervisningsstil, som skoler kan tilpasse sig, med det fælles mål, at alle børn efter 9. eller 10. klasse har de nødvendige faglige baggrunde for en videre uddannelse.

Dette betyder at vi skal have dygtige og engagerende lærere. Vi skal styrke skoleledelse og lærer-kompetence gennem efteruddannelse, så de er rustede til de udfordringer, der ligger i at fastholde og udvikle folkeskolen i København. Planen for lærerefteruddannelsen skal lægge hos skoleledelsen, hvor de selv i kan tilrettelægge et efteruddannelses forløb, der passer den enkelte skole.

Tilbage