stem
banner
portfolio

Folkeskole med ambitioner
København har en god og velfungerende folkeskole, der forsat skal videreudvikles. Der skal ikke være uoverensstemmelse mellem at have ambitioner på sine børns vegne og det at vælge folkeskolen. En bedre folkeskole, skal tage udgangspunkt i øget og gensidigt befrugtende samarbejde mellem skole, forældre og elever for at danne og uddanne born og unge til et dynamisk samfund.

Unge i København
Unge i København skal kunne udfordre sig selv og deres talenter. Derfor er der brug for bl.a. idé–huse til forskellige gøremål for de unge samt et bedre og mere struktureret samarbejde med de lokale sportsforeninger.

Aktive Københavner
Vi skal have flere fritids- og sportsfaciliteter, der tager udgangspunkt i borgernes forskellighed, og som sætter bevægelse i byrummet. Konkret skal alle borgere, have en let adgang til at udfolde sig i byrummet, i parker, på pladser og i skolegårde. Flere sports- og aktivitets haller, der gør København til en aktiv og positiv by også med plads til cyklister.

Fokus på ældre
Rammerne for SOSU personalets arbejde skal prioriteres for at sikre god pleje og bevægelse i byrummet for de ældre - De ældre skal ikke bede om hjælp til, at kunne leve et ordentligt liv - det skal være en selvfølge.

- Vi skal alle kunne uddanne vores børn
- Vi skal alle kunne være aktive københavnere
- Vi skal alle kunne være miljøbevidste