stem
banner
portfolio

Blandede skoler godt, tvangsspredning ikke


Taget fra Østerbro Avis, se oprindelige artikel her

Frank Jensen (S) og Bo Asmus Kjeldgaard (SF) vil gøre op med »hvide« og »sorte« skoler i København. Da jeg, Lartey Lawson, med indlæg i JP (26/10) siger at tvangsspredning ikke hjælper, imødegår Jan Andreasen, medlem af Borgerrepræsentationen og Lars Olsen forfatter og journalist mig ved at tale om fordele ved blandede folkeskoler (28/10).
De argumenterer mod mit indlæg ved at refereret til diverse undersøgelse, der alle viser den positive effekt på børns læring af blandede skoler. Ikke mange kan være uenige heri – slet ikke jeg. Men vejen hertil er ikke tvangsspredning. Rikke Lauritzen (ENHL) medlem af borgerrepræsentationen, underbygger på glimrende vis mine argumenter i sit indlæg i Østerbro Avis (4/11) og påviser det utroværdige i forslaget.

En tvangsspredning til og fra Østerbro ville betyde forøgede omkostninger til at udbygge og at transportere. I bedste fald er diskussion om tvangsspredning ren retorik op til kommunalvalget. I værste fald betyder forslaget udhuling af folkeskolen i København ved, at endnu flere ressourcestærke forældre flytter deres børn fra folkeskolen.
Københavnske forældre har ikke noget imod blandede skoler, men kræver de nødvendige investeringer og en troværdig dialog. De politiske diskussioner op til valget skulle snarere handle om at underbygge allerede eksisterende værktøjer indenfor Københavner – modellen ved at styrke dialogen og motivere både de ressourcestærke og de – svage forældre. Og ved at styrke lederskabet af de Københavnske skoler. De står med den daglige udfordring givet de politiske beslutninger. Mine børn gå i en blandet folkeskole og jeg ved at folkeskolen ikke skal tømmes for flere ressourcestærke forældre, nøgleordet er dialog.

Tilbage