stem
banner
portfolio

Retter fejl efter to måneder


Taget fra Østerbro Avis, se oprindelige artikel her

Først fik Kildevældsskolen 900.000 kroner til at oprette en specialklasse til børnehavebørn. Flere måneder senere, da det ekstra personale var ansat, fik de at vide, at Børne- og Ungdomsforvaltningen havde besluttet at spare 600.000 kroner væk. Nu er kommunen endnu engang vendt på en tallerken og har meddelt skolelederen, at man alligevel godt vil betale.

Spurgte flere gange Da skolepligten blev udvidet til også at gælde børnehaveklassen, gav det kommunerne en ekstra udfordring i forhold til handicappede børn. De kan nemlig ikke altid indgå i en normal klasse uden ekstra omsorg, og derfor er der brug for at oprette særlige børnehaveklasser til dem. Allerede i foråret blev der udmeldt ekstra penge til skolerne, der fik besked på at oprette det nødvendige antal pladser. Kildevældsskolen skulle skaffe plads til 10 børn i en specialbørnehaveklasse, hed det i et brev til skolen fra marts måned. »Vi spurgte flere gange, om der var penge til det for at være helt sikre, inden vi gik ud og ansatte personale. Da vi havde fået sikkerhed for, at økonomien var i orden, ansatte vi i juni en lærer og to pædagogmedhjælpere, så alt kunne være på plads til det nye skoleår,« siger Lartey Lawson, der er skolebestyrelsesformand på Kildevældsskolen.

Kolde fødder Midt i juni fik forvaltningen tilsyneladende kolde fødder på grund af økonomien. Selvom forvaltningen havde fået tilført ekstra midler, manglede der stadig penge i budgettet. I en indstilling til direktionen blev det foreslået, at kun de børn, der fylder seks år i 2003 bliver omfattet af kravet om obligatorisk børnehaveklasse. Andre handicappede børn, der tidligere havde fået bevilget en udskydelse af skolepligten, kunne starte direkte i 1. klasse, mente konsulenterne. Det betød, at antallet af elever med et pennestrøg var blevet sat ned fra ti til fire, og det betød en besparelse på over en halv million - alene på Kildevældsskolen. Problemet var blot, at man ‘glemte’ at fortælle skolen det. Det skete først i august måned. »Men for det første har vi allerede ansat personalet, som skal have sin løn. For det andet skal der stadig oprettes en klasse til de fire børn, der fylder seks år i 2009. Hvis vi ikke får dækket udgifterne for de opgaver, som vi fik pålagt både efter loven og af kommunen, så må vi tage pengene fra den almindelige undervisning,« konstaterer Lartey Lawson.

Én stor fejltagelse Da Østerbro Avis kontakter direktør Henrik Layborn fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, viser det hele sig dog at være én stor fejltagelse. »Vi har simpelt hen ikke været gode nok til at melde ud,« siger han og forsikrer om, at pengene har været der hele tiden. De er aldrig blevet trukket tilbage. Den besked, som skolerne fik, var slet ikke en beslutning men et forslag, som ikke var vedtaget. »Man fik for sent overblik over, hvor mange børn der kom. Tallene blev først genereret hen mod sommerferien. Vi prøvede så at hjælpe med at styre processen, men det kom for sent i gang og løb fra os,« konstaterer han. Selvom kommunen altså ved en fejl kom til at sende en forkert besked ud og var to måneder om at rette den, så ser det ud til, at det ender lykkeligt. Kildevældsskolen får penge til det personale, som allerede er ansat, og det bliver ikke børnene i de øvrige klasser, der kommer til at betale for det. »Det lyder godt. Jeg glæder mig mig til at se det på skrift,« siger skolebestyrelsesformand Lartey Lawson.

Tilbage