stem
banner
portfolio

Radikal foreslår knallertbane


Taget fra Østerbro Avis, se oprindelige artikel her

»Drenge ned til 10 års alderen skal ikke drøne rundt på gaderne på Østerbro langt ud på aftenen, og gøre gaderne utrygge med knallertkørsel og larme med høj musik.« Sådan lyder det fra to radikale Østerbro-kandidater til borgerrepræsentationen, Margrethe Wivel og Lartey Lawson Førstnævnte er allerede medlem af borgerrepræsentationen og sit partis socialordfører på rådhuset, og sidstnævnte sidder blandt andet i Østerbro Lokaludvalg, hvor han sidder i fagudvalget for børn og unge. De mener, at det ikke er nok med mere politi omkring Gasværksgrunden, der skal andre ting til. »Jeg vil nu høre socialforvaltningen, om der i SSP-regi (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, red.) er opmærksomhed på disse drenge.

Det er vigtigt vi griber forebyggende ind, hvis der er optræk til problemer, der kan udvikle sig,« siger Margrethe Wivel. Lartey Lawson peger også på flere fritidsmuligheder på de unges præmisser. »Jeg mener, at en måde at løse udfordringen er ved at møde de unge med respekt og finde en holdbar løsning, som rækker ud over den nærmeste fremtid. En oplagt mulighed for os på Østerbro er en midlertidig kørebane for knallert på området bag Østre Gasværk i nærhed af B.93 banerne. Det vil give de unge et samlingssted væk fra gaderne, hvor de samtidig har mulighed for at dyrke forskellige uorganiserede sportsgrene og kan opholde sig i fællesskab. Det vil jeg arbejde for,« siger Lartey Lawson.

Tilbage