stem
banner
portfolio

Borgerne i centrum - i Borgerrepræsentationen (BR)


Lartey er 53 år og bor på Østerbro med sin hustru Nina og deres tre børn. Han er skolebestyrelsesformand på Kildevældsskolen og medlem af Østerbro lokaludvalg hvor han er formand for fagudvalget for børn og unge. Han er uddannet PhD og arbejder på Fødevareøkonomisk Institut – LIFE, Københavns Universitet. Oprindeligt uddannet landmand i Danmark.

Læs mere om mig